Llorenç Capdevila
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Racó de món.
Tarragona: El Mèdol, 2000.

És un relat actual on es barregen els interessos immobiliaris, les posicions ecologistes i els plantejaments polítics. Al voltant d'un tema força actual i polèmic, la construcció d'un camp de golf, es basteix una trama coral on els personatges van mostrant els aspectes més foscos o la força dels seus ideals. Intrigues contemporànies i un seguit d'accions que no s'allunyen gaire de la realitat que ens ha tocat viure.

--------------------

Coberta del llibre Racó de mon.