Llorenç Capdevila
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

El color del crepuscle.
Barcelona: Columna, 2001.

Ser jueu convers a la Catalunya del final del segle XIV no es gens fàcil, i encara menys si un es veu embolicat en una sòrdida intriga orquestrada des de l'ombra per algú molt proper al monarca, amb robatoris i assassinats ordits al voltant d'un meravellós carboncle. El color del crepuscle ofereix, a través d'una trama que s'inspira en alguns dels paràmetres de la novel·la negra, el retrat d'uns personatges - cavallers bregosos, argenters amorals, velles alcavotes, consellers corruptes o, fins i tot, reis i reines - que es mouen per la turbulenta Catalunya de la baixa edat mitjana, sacsejada per epidèmies i crisis econòmiques, amb escenaris que van des dels fastuosos salons de palaus i castells fins a una taverna manresana o el bordell de Lleida. L'obra es, a mes, una novel·la sobre un món on les coses no són el que semblen, ple d'objectes i de personatges que s'amaguen al darrere d'una imatge enganyosa de la realitat.--------------------

Coberta del llibre El color del crepuscle.