Josep Carner
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Nabí.
Barcelona: Amics de la Poesia, 1938 / Buenos Aires: Edicions de la Revista Catalunya, 1941 / Barcelona: Edicions 62, 1971 / Barcelona: Labutxaca, 2012 / Barcelona: Edicions 62, 2013 (cur. Jaume Coll).

Nabí (que vol dir profeta, en hebreu) és un llarg poema líriconarratiu que, segons diu Gabriel Ferrater, sembla que va ser concebut a Hendaia, continuat a Beirut, on Carner va ser cònsol un any i mig (1935-1936), i acabat a Mèxic. Es va publicar la versió castellana, feta pel mateix Carner l'any 1940, a Mèxic. En català es va publicar el 1941 a Buenos Aires. Fins al 1947 no arriba a imprimir-se a Catalunya i, encara, en edició clandestina.

Altres edicions

  • Nabí. Barcelona: Labutxaca, 2012.
  • Nabí. Arbres (edició revisada, cur. Jaume Coll). Barcelona: Edicions 62, 2013.  • --------------------