Josep Carner
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Pròlegs


 • GUADALUPE DE ANDA, J. Los Bragados. Mèxic: Compañía General Editora, 1942.
 • LIOST, Guerau. La Muntanya d'ametistes: 1908.. Barcelona, Lluís Gili, 1933.
 • MARAGALL, Joan. Discursos, pròlegs i al·locucions. Barcelona: Sala Parés Llibreria, 1935.
 • MARAGALL, Joan. Obres completes. Barcelona: Selecta, 1981.
 • MOLES, Joan. Mossèn Cinto. Mèxic: Ediciones Minerva, 1945.
 • MOLINA, Tirso de. Los Tres maridos burlados. Mèxic: Compañía General Editoria, 1940.
 • SALVÀ, Maria Antònia. Espigues en flor. Mallorca: Moll, 1948.
 • SERRA HÚNTER, Jaume. El pensament i la vida: estímuls per a filosofar. Mèxic: Club del Llibre Català, 1945.
 • TRABAL, Francesc. L'Any que ve. Sabadell: La Mirada, 1925; Barcelona: Quaderns Crema, 1983.
 • VICO, Giambattista. Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones.. Mèxic: El Colegio de México, 1941.


 • --------------------