Josep Carner
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Llibres de poesia. 1904-1924
[cur. Jaume Coll]. Barcelona: Edicions 62, 2017.

Primer volum de l'Edició Crítica de l'Obra de Josep Carner.

--------------------