Autors i Autores

Toni Cucarella

La lluna vista des de la terra a través de la tele

"Cucarella hi esquartera des de dins el sucre candi que cobreix un món pintat de rosa. El seu univers literari és cruel i poca-solta i ell el mena amb més mala llet que intenció artística. Això, és clar, pot ferir alguna sensibilitat burgesa i pot fer arrufar algun nas doctoral. Però a vosaltres no us passa, que ja començava a venir de gust una cosa així, per variar?"

(Jaume Subirana: "Lluna negra", El País, gener 1991)

* * *

"Els contes de Toni Cucarella retraten retalls de la realitat i es mouen dignament en la vella estratègia del mirall que reflecteix un món. I no necessita, tampoc, que l'espill sigui de fira o dels que presenten una matussera realitat de la vida amb una estètica sistemàticament deformada. No cal que els miralls deformin perquè la realitat ja és un esperpent d'ella mateixa.

[...] I per acabar, una apuntació sobre l'ús de la llengua. Amb el temps s'han multiplicat els girs i modismes locals sense caure, però, en el vici d'una llengua postissa o massa impostada. Al contrari. Tot i emprar registres més aviat abruptes, l'eina li llisca amb vaselina, sense esforç aparent i esdevé un dels trets d’aquest estil tan particular, alhora rude, vigorós, desimbolt i plàstic".

(Isidor Cònsul: "Una certa malícia", Avui, febrer 1991)

* * *

"En conjunt La lluna vista des de la terra és una obra força remarcable i madura, arrelada al petit món de Xàtiva, no per això menys universal, que posa de manifest un escriptor de raça. El llibre, amb les seves escasses cent pàgines, es llegeix d'una tacada i acosta el lector a un univers sòrdid i amarg però mai repel·lent gràcies a la subtil ironia de l'autor, sovint implícita i subjacent, que deixa en el palador el gust agredolç de la millor cuina xinesa".

(Joan Agut: "Des de Xàtiva amb agror", Avui, febrer 1998)