Toni
Cucarella
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Relats en llibres col·lectius i antologies


  • La profecia. Barcelona: Area, 1988.
  • Primer amor. Barcelona. Columna, 1992.
  • El conte a València. Barcelona: La Magrana, 1999.


  • --------------------