Toni
Cucarella
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Comentaris d'obra

  • Bogart & Bogart
  • Cool: fresc
  • El poeta
  • HeretarÓs la terra
  • L'˙ltima paraula
  • La lluna vista des de la terra a travÚs de la tele
  • Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts