Autors i Autores

Toni Cucarella

Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts

"El llibre aposta per una recreació creïble d'unes vides, d'un temps i d'un país. Però encara que Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts tinga una voluntat i un estil realistes, no hem d'oblidar que aquesta voluntat i aquest estil són tamisats per un filtre d'una densa càrrega literària, rica en referències. Això es veu clarament en el tractament de l'humor i dels elements grotescos que serveixen per a equilibrar la narració. També té una forta elaboració literària l'esplèndida història de l'ahuixador de mosques, que ens mostra el perfil psicològic de xic més dens i lúcid, més complex i tràgic [...] volem subratllar és que la tendresa i la profunda humanitat d'aquestes vides menudes està aconseguida en la perícia tècnica i el domini del sentit narratiu que té l'autor. En la «veritat» narrativa que aconsegueix Toni Cucarella en Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts té un gran pes l'extraordinari desplegament lingüístic que hi fa: un llenguatge fonamentalment rural, però d'una gran precisió, que aporta a la narració no sols credibilitat, sinó també un enorme ventall de matisos literaris.

(Francesc Calafat: "Vides de pols i esperança", Avui, 8 de gener de 2004)