Josep-Francesc
Delgado
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

A l'aragonès


  • A flor d'a ziresera: leyendas chaponesas [La flor del cirerer: llegendes japoneses. Villanueva de Galligo: Xordica, 2003. (Trad. Raúl Chusé Usón)
  • Dadahwat: leyendas indias norteamericanas[Dadahwat: llegendes indies]. Villanueva de Galligo: Xordica, 2003. (Trad. Chabier Tomás Arias)
  • Popocatépeti: leyendas sudamericanas. Villanueva de Galligo: Xordica, 2004. (Trad. Chabier Tomás Arias)


  • --------------------

    Coberta del llibre A flor d'a ziresera: leyendas chaponesas.