Rodolfo del Hoyo
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

El caminant a la deriva.
Barcelona: Comte d'Aure, 2007.

Altres edicions:

  • Barcelona: Comte d'Aure, 2011. [Llibre digital]


  • --------------------