Salvador
Espriu
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Antologia

  • 1. CatalÓ [Tereseta-que-baixava-les-escales]
  • 1. CatalÓ [Poemes]
  • 2. English [Tereseta-coming-down-the-stairs]
  • 2. English [Poems]
  • 3. Deutsch [Tereseta-que-baixava-les-escales]
  • 3. Deutsch [Poesie]