Bartomeu Fiol
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra


Poesia

 • Calaloscans. Palma: Daedalus, 1966 / Palma: Moll, 1981.
 • Camp Rodó. Palma: Moll, 1973.
 • Contribució de bàrbars. Campos: Jesús Huguet, 1980.
 • Capells de ferro a Son Cabaspre. Palma: Edició de l'autor, 1983.
 • Calaportal de Cavorques. Manacor: Caixa de Balears, 1985.
 • Contribució de Verges. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1990.
 • Canalla contra Establishment. Palma: Universitat de les Illes Balears/Caixa de Balears, 1995.
 • La comunió dels sants o Els morts ho callam tot. Palma: Moll, 1997. (2a ed. 2004)
 • Cave carmina, cape canes. Palma: Moll, 1998.
 • Catàleg de matèries. Palma: El Tall, 1998.
 • Tot jo és una exageració: quaranta-nou textos orals perifèrics. Barcelona: Proa, 1999.
 • Càbales del call. Barcelona: Proa, 2005.
 • Continuació o represa del poemets de Montsouris. Barcelona: Proa, 2007.
 • D'un cànon socarrat. Materials de 1957 i 1958. Palma: Lleonard Muntaner, 2009. • Obres traduïdes

 • Veu de poeta. Totes les matèries són una sola matèria. Vint-i-set poemes perifèrics. Búger: A.C.A/Consell de Mallorca, vol. 3, 1999. [CD] (Llibret trilingüe. Trad. al castellà de Jaume Pomar; trad. a l'anglès de Sam Abrams)
 • Todo es fragmento, nada es enteramente / Tot és fragment, res no és sencer. Madrid: Calambur, 2007. (Traducció i introducció: Roberto Mosquera i Antoni Nadal) [al castellà]
 • Traduccions dins d'antologies col·lectives • Discografia

 • Temps de poesia. Els poetes insulars en la seva veu. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, vol. 4, 1997.
 • Veu de poeta. Totes les matèries són una sola matèria. Vint-i-set poemes perifèrics. Búger: A.C.A/Consell de Mallorca, vol. 3, 1999. [CD] • Obres completes

 • Camps de marina i suburbials. Barcelona: Proa, vol. 1, 2000.
 • Cròniques bàrbares. Barcelona: Proa, vol. 2, 1999.
 • Canalla lluny de Grècia. Barcelona: Proa, vol. 3, 2001.
 • Carants. Barcelona: Proa, vol. 4, 2011. • Altres

 • Entre Cavorques i Albió. Un dietari. Palma: Moll, 2008. • Estudis sobre l'autor/autora

 • Estudis
 • Articles (selecció)
 • Audiovisuals


 • --------------------

  Coberta de la primera edició de Calaloscans.
  + ampliar


  Coberta del llibre Camp Rodó.
  + ampliar


  Coberta del llibre Càbales del call.
  + ampliar


  Coberta de l'antologia bilingüe català-castellà Todo es fragmento, nada es enteramente / Tot és fragment, res no és sencer (2007).
  + ampliar