Josep M.
Folch i Torres
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Col·lecció «Biblioteca Maria Rosa»


  • La glòria d'en Nicolí. Barcelona: Impr. Elzeviriana i Llibr. Camí, 1924. (Il·lustr. Ricard Opisso)
  • L'illa de la bona sort. Barcelona: Impr. Elzeviriana i Llibr. Camí, 1924.
  • El fill del bandoler. Barcelona: Impr. Elzeviriana i Llibr. Camí, 1925.
  • En Josepet. Barcelona: Impr. Elzeviriana i Llibr. Camí, 1925.
  • Aventures de Graziel. Barcelona: Impr. Elzeviriana i Llibr. Camí, 1925.


  • --------------------