Anna
Genover i Mas
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Premis

  • IV Premi Vicenta Ferrer Escribà, Vila Paterna, de Literatura Infantil i Juvenil (2007): El broc màgic.
  • --------------------    L'alcalde de Paterna, Sr. Lorenzo Agustí Pons lliurant el premi a l’autora, Sra. Anna Genover i Mas. Paterna, Octubre 2007.