Mercè Ibarz
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Al castellà


  • La tierra retirada [La terra retirada]. Barcelona: Minúscula, 2009. (Traducció de Altea Gómez Marco i Marta Herández Pibernat)
  • Buñuel documental. Tierra sin pan y su tiempo [Tierra sin pan: Buñuel i els nous camins de les avantguardes]. Saragossa: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999. (Traducció de Joaquim Jordà i Vicki Alins)


  • --------------------