Jordi de Sant Jordi                

                                           Bibliografies


INICI

LA BIOGRAFIA

L'OBRA

POEMES

IDEES

ÍNDEX AUTORS


 

 

SELECCIÓ D'ARTICLES I ESTUDIS SOBRE LA SEVA OBRA

- Josep Romeu i Figueras, "Comentaris al cançoner de Jordi de Sant Jordi", a Serra d'Or, Barcelona, nº 210, març 1977, p. 25-28.

- Joan-Lluís Marfany, Poesia catalana medieval, Barcelona, Ed. 62, 1978, 85 p.

- Martí de Riquer, "La lírica entre els trobadors i Ausiàs March", a Història Literatura Catalana, volum 2, Barcelona, Ariel, 1984, p. 154-176.

- Josep Romeu i Figueras, "Comentaris al poema "Presoner" de Jordi de Sant Jordi", a Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelona, Curial, 1985, p. 105-112.

- Antoni Ferrando Francés, "Martí de Riquer i Lola Badia: 'Les poesies de Jordi de Sant Jordi'", a L'Espill, València, nº 21, juny 1985, p. 171-173.

- Lluís Cabré, "{Los enuigs} de Jordi de Sant Jordi i l'adaptació del lai líric a la poesia catalana medieval", a Estudis en honor de Romeu i Figueras, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1986, p. 183-206.

- Josep Pujol Gómez, "Sobre els "Stramps" de Jordi de Sant Jordi", a Estudis en honor de Romeu i Figueras, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1986, p. 223-252.

- Josep Pujol Gómez, "Els Versos estramps a la lírica catalana medieval", a Llengua & Literatura, Barcelona, nº. 3, 1988-1989, p. 41-87.

- Josep Lluís Sirera, "L'Esplendor literari del segle XV", a Història literatura valenciana, València, Institut Alfons el Magnànim, 1995, p. 71-122.

- Costanzo di Girolamo, "Ausiàs March i la tradició occitana", a "Cultura", Avui, Barcelona, 23 abril 1997, p. 38-42.

- Josep Palau i Fabre, "Jordi de Sant Jordi, tan jove", a "Cultura", Avui, Barcelona, 8 gener 1998, p. 5.

- Costanzo di Girolamo, "Da Orange a Beniarjó (passando per Firenze). Un'interpretazione degli estramps catalani", a Revue d'Études Catalanes, Montpellier, nº 2, 1999, p. 81-95.

 

 *          *          *