Sebastià Juan Arbó (Sant Carles de la Ràpita, 1902 - Barcelona, 1984). Novel.lista, biògraf, traductor i periodista. Les seves novel.les ofereixen una imatge particular de les terres de la Ribera de l'Ebre, allunyada del costumisme, amb herois existencials, arrossegats per la fatalitat i la incomprensió. En són representatives L'inútil combat (1931), Terres de l'Ebre (1932), traduïda al castellà, italià, francès, alemany i holandès, Camins de nit (1935) i Tino Costa (1947). Autor de diverses biografies, entre les quals destaquen la de Jacint Verdaguer i la de Miguel de Cervantes. Va traduir obres de Chateaubriand, Stendhal i Puixkin, entre d'altres. Va col.laborar assíduament amb articles a la premsa barcelonina. Va ser soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Documentació: Xavier GualBiografia
----------
Publicacions
---------
Informacions
---------
Comentaris
---------
Premis
---------
Traduccions
---------
Other Languages
---------

---------
Email