Rosa
Leveroni
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Antologia

  • Alguns poemes
  • Confessions íntimes
  • La nit
  • Quaderns íntims amb poesies