AELC

PANORAMA DE LA LITERATURA CATALANA| L'edat mitjana Dels orígens al s. XIII: la poesia provençal i els primers testimonis del català escrit | Del s. XIII a la primera meitat del XIV: Ramon Llull | Els segles XIV i XV: el català en la poesia. Inicis del Renaixement | Del Renaixement al Romanticisme | El segle XIX. Visió general | Fins al 1939: Noucentisme i Avantguardisme. El predomini de la poesia | Fins al 1939: assaig, crítica i novel.la | La postguerra: la clandestinitat i la represa | Els anys setanta: la lenta recuperació. Crítica i assaig | Els anys setanta: la literatura de creació |
| Índex Panorama de la Literatura Catalana | Revista Electrònica AELC | Índex autors |