Vicenç Llorca
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Llibres en col·laboració


  • La Catalogne et Barcelone. París: Larousse, 1992.
  • Panorama de la Literatura Catalana. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1997.
  • Literatura Universal. Barcelona: Castellnou, 1999.


  • --------------------