Ramon Llull
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra


Poesia

 • Desconhort. Roma, 1295.
 • Cant de Ramon. Mallorca, 1300. • Narrativa

 • Llibre de contemplació en Déu. ?, 1271-74.
 • Llibre de l'ordre de cavalleria. ?, 1274-76.
 • Doctrina pueril. ?, 1274-76.
 • Llibre del gentil e dels tres savis. ?, 1274-76.
 • Llibre d'intenció. ?, 1276-83.
 • Llibre d'amic e amat. ?, 1276-83.
 • Llibre d'Evast e Blanquerna. Montpeller, 1276-83.
 • Llibre de meravelles. París, 1287-89.
 • Llibre de Santa Maria. ?, 1290.
 • Cent noms de Déu. Roma, 1292.
 • Llibre de voluntat. Montpeller, 1304.
 • Disputa del clergue Pere i de Ramon, el fantàstic. París, 1311.
 • Vida coetània. París, 1311.
 • Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa. Mallorca, 1312.
 • Llibre de virtuts e pecats. Mallorca, 1313.
 • Llibre de consolació d'ermità. Messina, 1313.
 • Llibre de la ciutat del món. Messina, 1314.

 • Llibre de l'És de Déu; Llibre de la coneixença; Llibre de Déu Barcelona: PAMSA, 2011
 • Algunes adaptacions del Llibre de les bèsties • Crítica literària o assaig

 • Art demostrativa. Montpeller, 1283.
 • Art compendiosa de la medicina. ?, 1285-87.
 • Arbre exemplifical. ?, 1295.
 • Arbre de ciència. Roma, 1295-96.
 • Començaments de medicina. Tractat d'astronomia. París, 1297.
 • Arbre de filosofia d'amor. París, 1298.
 • Retòrica nova. Xipre, 1301.
 • Lògica nova. Gènova, 1303.
 • Art breu. Pisa, 1308.
 • Art abreujada de predicació. Mallorca, 1313. • Obres traduïdes

 • A l'alemany
 • A l'anglès
 • Al castellà
 • Al finès
 • Al francès
 • A l'hindi
 • A l'hongarès
 • A l'italià
 • Al japonès
 • Al neerlandès
 • Al noruec
 • A l'occità
 • Al polonès
 • Al portuguès
 • Al rus
 • Al serbi
 • Al suec
 • Al txec
 • Al romanès • Obres completes

 • Obra completa de Ramon Llull. Palma: Comissió Editora Lulliana, 21 vol., 1906-19.
 • Obres de Ramon Llull. Palma: Miquel Font, 13 vol., 1986-1993.
 • Obra llatina de Ramon Llull. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2006-2011.
 • Raimundi Lulli Opera Latina. Palma/Turnhout, 37 vols., 1959-2014.
 • Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Palma: Patronat Ramon Llull, 13 vols., 1990-2015. • Altres

 • Proverbis de Ramon. Roma, 1296.
 • Mil proverbis. (en alta mar), 1302.
 • Diplomatari lul·lià. Barcelona: Univ. de Barcelona / Palma: Univ. de les Illes Balears, 2001.

 • Versions en llatí
 • Algunes antologies • Estudis sobre l'autor/autora

 • Estudis
 • Articles (sel·lecció)


 • --------------------

  Coberta de l'edició facsímil del Llibre d'Evast e Blanquerna del 1975, que reprodueix una edició valenciana del 1521.
  + ampliar


  Portada del 14è volum de l'obra completa, amb els Proverbis de Ramon.
  + ampliar


  Coberta del primer volum de la col·lecció Obres de Ramon Llull publicada per l'editorial Miquel Font.
  + ampliar


  Coberta de l'edició conjunta del Cant de Ramon i Lo desconhort, publicat per l'editorial EnSiola l'any 2005.
  + ampliar


  Coberta de l'Antologia filosòfica a cura de M. Batllori, de l'editorial Laia.