Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Articles (sel·lecció)

 • ALEMANY, Rafael: "Ramon Llull", Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval. Sant Vicent del Raspeig: Universitat d'Alacant, 1995, p. 37-66.
 • BADIA, Lola: "El beat Ramon Llull o la literatura que torna", Serra d'Or (Barcelona), núm. 249, juny de 1980.
 • BADIA, Lola: "La nova edició de les obres de Ramon Llull", Serra d'Or (Barcelona), núm. 457, gener de 1998.
 • BADIA, Lola: "Ramon Llull i la ciència", Història de la ciència a les Illes Balears. Palma: Govern de les Illes Balears, vol. 1, 2006, pp. 69-100.
 • BADIA, Lola; SANTANACH, Joan; SOPER, Albert: "Ramon Llull ", dins Literatura medieval (1). Dels orígens al segle XIV [dir. Lola Badia] Història de la Literatura Catalana [dir. Àlex Broch]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2013, pp. 373-476.
 • BATLLORI, Miquel: Discurs per la Inauguració de la Universitat Ramon Llull. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 1991.
 • BONNER, Anthony: "El lloc de Ramon Llull en la cultura universal", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 19, maig de 1988.
 • BONNER, Anthony: "L'Art Lul·liana com a autoritat alternativa", Studia Lulliana (Palma), Vol. XXXIII, núm. 5, 1993.
 • CAPÓ, Antoni: "Una gran empresa editorial: la traducció de l'obra llatina de Ramon Llull", Serra d'Or (Barcelona), núm. 565, gener de 2007.
 • COMAS, Antoni: "Llibre dels mil proverbis, de Ramon Llull", Assaigs sobre literatura. Barcelona: Tàber, 1968.
 • DOMÍNGUEZ, Fernando: "Els apòcrifs lul·lians sobre la Immaculada. La seva importància en la història del lul·lisme", Randa (Barcelona), núm. 27, 1990, p. 11-43.
 • FOIX, Josep V.: "Contactes: Llull i el neo-romanticisme", Serra d'Or (Barcelona), núm. 303, desembre de 1984.
 • FUSTER, Joan: "El cas de Ramon Llull", Serra d'Or (Barcelona), núm. 280, gener de 1983.
 • LLINARÈS, Armand: "Amor carnal i amor espiritual en Ramon Llull", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 1, 1986, p. 9-29.
 • MANRESA, Andreu: "El Ramon Llull de les 256 obres", El País, "Extra Sant Jordi" (Barcelona), 23 d'abril de 1991.
 • MARTÍN, Llúcia: "Algunes consideracions entre les faules del 'Llibre de les bèsties' de Ramon Llull i l'original oriental", Catalan Review (Barcelona), núm. 1-2, 1997, p. 83-112.
 • MOLL, Francesc de Borja: "Estudis Lul·lístics", Textos i estudis medievals. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1982.
 • PLATZECK, Erhard-W.: "Anàlisi d'una cançó lul·liana" (Trad. N. Garolera), Anàlisi i comentaris de textos literaris catalans. Barcelona: Curial, 1985, p. 35-40.
 • PRING-MILL, Robert: "Comentaris a un 'recontament' lul·lià", Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans. Barcelona: Curial, 1985, p. 29-34.
 • RIQUER, Martí de: "Visió de conjunt de l'obra de Ramon Llull", Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 1, 1984, p. 235-256.
 • ROSSELLÓ, Pere: "El repte històric de l'edició de les obres de Ramon Llull", El Mirall (Palma), núm. 46, juliol-agost de 1991, p. 46-48.
 • ROSSELLÓ, Pere: "La figura de Ramon Llull en l'avantguarda catalana", Miscelània Germà Colón. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1994.
 • ROTGER, Agnès: "Les 4 cares de Ramon Llull", Sàpiens (Barcelona), núm. 5, març de 2003, p. 50-54.
 • SANTANACH, Joan: "Ramon Llull, la cavalleria i la literatura", El Punt (Girona), 1 de gener de 2006.
 • SOLER, Albert: "Edicions i estudis lul·lians recents", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 5, 1992-1993.
 • SOLERVICENÇ, Josep: "La poètica del diàleg medieval i renaixentista. La ubicació de Llull i de Metge en aquest context", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 17, 2006, p. 434-441.
 • VILANOU, Conrad: "Apropament al deixant pedagògic lul·lià", Escola catalana (Barcelona), núm. 315, desembre de 1994, p. 6-9.