Joan Maragall
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Seqüències.
Barcelona: Tipografia L'Avenç, 1911.

Seqüències és un llibre d'antologia poètica escrit per Joan Maragall i publicat l'any 1911.

Inclou:

Seguit de les vistes al mar

 • La ginesta altra vegada!
 • La mar estava alegre, aquest migdia
 • Flameja al sol ponent l'estol de veles
 • El pi d'Estrac
 • Allà en les llunyanies de la mar
 • Comença la tardor damunt dels camps
 • Tot plegat mar i cel s'ha ennegrit
 • La fageda d'en Jordà (1908)

  Represa d'Haidé i altres
 • Represa d'Haidé
 • Havent sentit Beethevone per Miecio Horszowski infant
 • La sirena (fragment)
 • Primer dol
 • En una casa nova
 • Fi d'any

  Oda nova a Barcelona
 • Oda nova a Barcelona (1909)

  La fi del comte l'Arnau i Cant Espiritual
 • La fi del comte Arnau
 • Cant Espiritual


 • --------------------