Joanot Martorell
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Al portuguès


  • Tirant lo Blanc [Tirant lo Blanc]. Cotia: Ateliê Editorial, 2004. (Trad. Cláudio Giordano); Lisboa: Sistema Solar, 2015. (Trad. Artur Guerra)


  • --------------------