Joanot Martorell
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Al castellà


Edicions antigues:

 • Tirante el Blanco. Valladolid: Diego de Gumiel, 1511. (Trad. anònima)

  Edicions modernes:

 • Tirant lo Blanc. Madrid: Alianza Ed., 1969; 2006. (Trad. Joan Francesc Vidal Jové)
 • Tirant lo Blanc. Barcelona: Seix Barral, 2 vol., 1969.
 • Tirante el Blanco. Madrid: Espasa-Calpe, 1974. (traducció anònima del 1511, a cura de Martí de Riquer)
 • Tirante el Blanco [Tirant lo Blanc]. Barcelona: Bruguera, 4 vol., 1982. (Còmic. Trad. i adapt. Maria Aurèlia Capmany; guió d'Andreu Martín, il·lustr. de Jaume Marzal-Canós)
 • Las aventuras de Tirante el Blanco, Primer Acto (Madrid), núm. 219, 1987, p. 80-121.
 • Tirante el Blanco. Barcelona: Planeta, 1990; 2006. (Trad. Martí de Riquer)
 • Tirante el Blanco. Alzira: Algar, 2005; 2006. (Trad. Joan Pellicer)
 • Tirant lo Blanc (València, 1490) / Tirante el Blanco (Valladolid, 1511). València: Ed. Tirant lo Blanch, 2 vol. i CD-ROM, 2005 (A cura de Vicent J. Escartí, Albert Hauf i Anna-Isabel Peirats)
 • Tirante el Blanco contado a los niños. Barcelona: Edebé, 2006. (Trad. i adapt. Rosa Navarro; il·lustr. Francesc Rovira)
 • Tirante el Blanco. Dueñas: Simancas, 6 vol., 2006.
 • Aventuras de libros de caballerías. Tres Cantos: Akal, 2007. (A cura de Jesús Maire Bobes)
 • Tirante el Blanco. Madrid: Edicions SM, 2008. (Còmic. Trad., adapt. i guió Miguel Porto)
 • Tirant lo Blanc. Barcelona: Marge Books, 6 vol., 2008-2011. (Trad. Josep Lorman; il·lustr. Joan Mundet)
 • Tirante el Blanco. Educación Primaria, material auxiliar. Barcelona: Vicens-Vives, 2010;2012. (Trad. Eduardo Alonso; adapt. Ismael Torres; rev. Albert-Guillem Hauf)

  Reproduccions facsímils:

 • Tirante el Blanco: versión castellana impresa en Valladolid en 1511. Madrid: Espasa, 1974. (Reproducció facsímil de la traducció de 1511)
 • --------------------

  Reproducció de la xilografia que il·lustra la coberta de la traducció castellana de 1511.
  + ampliar


  Coberta de la traducció del Tirant lo Blanc de Joan Pellicer, en l'edició de 2006.
  + ampliar