Pasqual Mas i Usó
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Académies et societés savantes en Europe (1650-1800)
[amb diversos autors]. París: Honoré Champion, 2000.

Descripció de diverses societats acadèmiques i enciclopèdiques europees. Pasqual Mas estudia els models de les acadèmies valencianes barroques. Text en francès.
--------------------