Pasqual Mas i Usó
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Pròlegs


  • Pròleg a ALONSO, Manel: Com una òliba. Alacant: Agua Clara, 2001, p. 5-14.
  • "Talaia de l'Orient", pròleg a CAMPOS, Joan-Baptista: Pavelló d'Orient. Barcelona: Edicions 62, 2003, p. 5-12.
  • Pròleg a ESCAMILLA, Leandre; MARQUÉS, Mireia i VILANOVA, Manuel V.: Teatro de calle. Veinte años aprendiendo. Artez: Elorrio, 2004.


  • --------------------