Ignasi Mora
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Comentaris d'obra

  • Comentaris sobre el llibre Les veus de la ciutat.
  • Comentaris sobre el llibre Les veus de la familia.
  • Comentaris sobre el llibre Maig.
  • Comentaris sobre el llibre Ulisses II.
  • Comentaris sobre el llibre Un corrent interminable.
  • Comentaris sobre el llibre Viure amb la senyora Parkinson.