Josep
Piera
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Estudis


 • L'Aiguadolç (Dénia), núm. 35, tardor 2008. (Monogràfic sobre l'autor, coord. Maria Josep Escrivà)
 • Josep Piera. La passió de les paraules. Gandia: CEIC Alfons el Vell-Ajuntament de Gandia-Institut d'Estudis Catalans, 2008. (Catàleg de l'exposició homònima)
 • Naufragi del temps. Josep Piera i FV Nogueroles. València: Universitat de València, 2008. (Catàleg de l'exposició homònima)
 • Actes de la II Jornada sobre els Escriptors Valencians Actuals.
  Josep Piera
  . València: AVL, 2011. [Descarrega la publicació]
 • BROTONS, Antoni Maestre: "La narrativa de viatges de Josep Piera: la identitat mediterrània", dins Miscel·lània Giuseppe Tavani. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 2, 2002.
 • ESCRIVÀ, Maria Josep: Una poètica dels sentits. Josep Piera: Poesia 1971-1991. València: Universitat de València, 1999. [Tesi doctoral dirigida per Jaume Pérez Montaner; Bibliogr.: f. 533-574]
 • FORCANO, Manel (ed.):Mitja lluna. De l'evocació del món i la poesia àrabs en la lírica catalana moderna: Josep Piera, Jaume Pont i Manuel Forcano. Barcelona: Institut Ramon Llull, 2006.
 • GREGORI, Àngels (sel.): Ací no s'acaba tot. Homenatge a Josep Piera. Gandia: CEIC Alfons el Vell, 2008.
 • NADAL, Marta: Josep Piera. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1998.


 • --------------------

  Coberta del catàleg de l'exposició sobre Josep Piera, amb pintures de FV Nogueroles, Naufragi del temps.
  + ampliar