Josep
Piera
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Al gallec


  • Trece poetas cataláns [trad. i cur. Xavier Rodríguez Baixeras]. La Corunya: Espiral Maior, 1995. (Bilingüe gallec-català. Antologia col·lectiva)

  • --------------------