Josep
Piera
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

A l'àrab


  • Mitja lluna. De l'evocació del món i la poesia àrabs en la lírica moderna: Josep Piera, Jaume Pont i Manuel Forcano (tria poètica i traducció a l'àrab. Lectura poètica a la Biblioteca d'Alexandria, Egipte 2005).
  • Cuentos de las dos orillas II. Madrid: José Monleón, 2006. (En castellà i amb traducció a l'àrab - Antologia col·lectiva)
  • ashîr alkataalani almoâsir = Poesia catalana actual [coord. Abdelmoughite Sabyh]. Rabat: Ed. Marsam, 2007. (Antologia col·lectiva)  • --------------------