Josep
Piera
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Mel-o-drama
[postfaci de Josep-Lluís Seguí]. Barcelona: Edicions 62, 1981.
--------------------

Coberta de Mel-o-drama.
+ ampliar