Josep
Piera
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Peret i Marieta
[il·lustr. Manuel Granell]. València: Generalitat Valenciana, 1986.

Col·lecció «Biblioteca infantil de la Generalitat Valenciana», a partir de 9 anys.

--------------------

Coberta de Peret i Marieta.
+ ampliar