Josep Pla
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

A l'anglŔs


  • "Bagur", dins Introduction to Catalan Literature [a cura de Josep Roca-Pons]. Bloomington i Indianapolis: Indiana Univesity publications, 1977, p. 91.
  • Obres de museu. Figueres: DASA, 1981.
  • Seeing Catalonia [Veure Catalunya; fotografies Christian Sarramon]. Barcelona: Destino, 1983. (Trad. Ver˛nica Teixidor de Ventˇs)
  • "Antoni GaudÝ (1852-1926)", dins Catalonia, a self-portrait. Bloomington i Indianapolis: Indiana University Press, 1992, p.157. (Trad. Josep Miquel Sobrer)
  • "Calella de Palafrugell", "CadaquÚs" i "Record de Montju´ch", dins Paisatges de Catalunya / Landscapes of Catalonia [a cura de Joaquim Molas]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2002, p. 159, 149 i 236.
  • "Francesc Gimeno, painter, the Elder (1858-1927)", dins Francesc Gimeno. Un artista male´t. Barcelona: Museu Nacional dĺArt de Catalunya, 2006, p. 294.
  • Life Embitters [La vida amarga]. Brooklyn: Archipelago Books, 2015. (Trad. Peter Busch)


  • --------------------