Autors i Autores

Susanna Rafart

Coberta del llibre Un cor grec.

Un cor grec. Memòries i notes d'un viatge.

Prenent-lo com a centre, símbol i inspiració, Susanna Rafart recrea i revisita part de l'itinerari d'aquest viatge per Grècia. El viatge actual es converteix en un rellotge invers, l'autora vol refer les hores gastades per evitar que la guerra civil ens separés d'aquelles veus esperançades. Emmiralla i compara la cultura d'aleshores i la tradició clàssica amb la contemporània.

Connectat amb la millor tradició assagística de pensaments i idees, Un cor grec convida a la reflexió pausada a la vegada que ens transporta a l'escenari que recull l'aroma de la nostra cultura.

Aquesta travessia li permet posicionar-se davant la cultura catalana i universal a través del dietari personal, el llibre de viatges i un assaig poc convencional. Susanna Rafart opina de les condicions de la creació artística, de la literatura, la lectura, de paratges llunyans, d'educació, del compromís moral i artístic...

El llibre, erudit i enriquidor, transmet les línies de l'estat actual de la literatura i de la seva poètica personal. Fa un crit de defensa per la llibertat i aporta un nou punt de vista i posicionament del que representa ser dona escriptora avui dia, els límits que això implica.