Josep
Romeu i Figueras
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Col·laboracions en revistes i diaris


Col·laboracions habituals en mitjans de comunicació, i en revistes científiques i culturals com Serra d'Or, Revista de Catalunya, Els Marges, Ariel, Ínsula, Estudis Romàntics, Anuario Musical, Revista de Dialectología y Tradiciones populares i Revista Valenciana de Filología.

--------------------