Bartomeu
Rosselló-Pòrcel
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

El periodismo en Mallorca (1779-1873).
Palma: Documenta Balear, 2013.

El malaguanyat poeta Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1913-1938) comença a col·laborar amb el periòdic mallorquí El Día a l'edat de catorze anys. A més de publicar-hi poesies i articles esparsos, cada estiu entre 1928 i 1931 hi col·labora amb la publicació de tres sèries d'articles que comença amb la que dedica a Jovellanos i Mallorca, continua amb la de l'abat Cladera i s'acaba amb la historia del periodisme a Mallorca (juliol-setembre 1930 i juliol-setembre 1931), que informa sobre els periòdics mallorquins entre 1779 i 1873, de manera que es converteix en un dels pioners dels estudis sobre premsa a les Illes Balears. L'estiu de 1932 hi publica tres articles més amb el títol genèric «El periodismo en Mallorca», quan sembla que l'interès de Rosselló s'ha desplaçat cap a l'estètica i la ideologia del romanticisme i de la Renaixença, com es veu en els quatre articles que publica amb motiu del centenari de la Renaixença, que s'han afegit a la sèrie «El periodismo en Mallorca» en aquesta edició –a cura d’Antoni Nadal–, juntament amb uns altres dos articles, l'un de dedicat a la baralla dels erudits romàntics Bover i Furió, i l'altre sobre el destí dels periòdics.

(Sinopsi)


--------------------

Coberta del recull d'articles publicats amb motiu del centenari de l'autor El periodismo en Mallorca (1779-1873).
+ ampliar