Jordi Rubió i Balaguer
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Humanisme i Renaixement.
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Abadia de Montserrat, vol. 8, 1990. (Pròleg de Miquel Batllori).

"En aquest volum, Jordi Rubió s'imposa ensems per l'abast de les seves perspectives sobre l'Humanisme i el Renaixement europeus, com per la minuciositat de les seves notícies de primera mà, directament poades als arxius i biblioteques barcelonins, sobretot a l'Arxiu reial de la Corona d'Aragó.

S'hi ajunta, encara, aquella seva penetrant visió, que li permet d'arribar fins al sentit més pregon de cada document percaçat i trobat en metòdiques i duradores recerques; i, també, la perícia a copsar tot d'una el que ell en deia 'la fibra viva' dels diversos personatges i dels diferents climes culturals."

(Miquel Batllori. "Pròleg" a Humanisme i Renaixement, p. 6)


--------------------


+ ampliar