Joan
Salvat-Papasseit
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Alguns articles


 • AGUT, Joan: "Salvat-Papasseit recordat per Joan Alavedra", Serra d'Or, VIII, 1966, p. 211-214.
 • ALAVEDRA, Joan: "Els Nadals de Salvat-Papasseit", dins El fet del dia d'ahir i d'avui. Barcelona: Selecta, 1970, p. 199-217.
 • BALCELLS, J. M.: "Explicació de '54045' de J. Salvat-Papasseit", dins Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, vol. IV. Barcelona: Curial, 1985, p. 130-135.
 • BESER, Sergi: "El contingut alliberador de l'obra de Salvat-Papasseit, El Pont núm. 24, 1961, p. 19-26.
 • BORRELL, Josep: Introducció, estudi, comentaris, notes i apèndixs a Antologia poètica de Joan Salvat-Papasseit. Barcelona: Barcanova, 1990.
 • CARBONELL, Antoni et al.: "L'avantguardisme a Catalunya", capítol 25, dins Literatura Catalana. Dels inicis als nostres dies. Barcelona: Edhasa/El Punt, 1979, p. 419-444.
 • CARRERA, Anton: "Joan Salvat-Papasseit i la contradicció" [Vegeu-lo.]
 • CARRERA, Anton: "El poema de la rosa als llavis de Joan Salvat-Papasseit", dins Lectures de COU. Barcelona: La Magrana, 1988, p. 113-135.
 • CASTELLET, J. M.: "Salvat-Papasseit i la introducció del realisme a la poesia catalana", dins Poesia, realisme, història. Barcelona: Edicions 62, 1965, p. 58-64.
 • COROMINAS, Jordi: "El catalanisme de Joan Salvat-Papasseit", Tossal. Revista catalana de cultura i lletres, 2003 [Vegeu-lo.]
 • DANÉS, F.: "Lectura de 'Bitllet de quinze' de J.Salvat-Papasseit", dins Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, vol. IV. Barcelona: Curial, 1985, p. 136-149.
 • ESCLASANS, A.: "J. Salvat-Papasseit: Óssa menor", dins Articles inèdits. Barcelona: Quatre coses, 1925, p. 121-129.
 • FOIX, J. V.: "Salvat-Papasseit", dins Catalans de 1918. Barcelona: Edicions 62, 1965, p. 71-75.
 • FUSTER, Joan: "Estudi de la poesia de J. Salvat-Papasseit" [introducció a Poesies de Joan Salvat-Papasseit]. Barcelona: Ariel, 1962, 1a ed. completa.
 • FUSTER, Joan: "Introducció a la poesia de J. Salvat-Papasseit", dins Contra el Noucentisme. Barcelona: Crítica, 1977, p. 13-60.
 • GADEA, Ferran: "Del cal·ligrama a la cançó: la trajectòria poètica de Salvat-Papasseit", Butlletí de Mestres, maig de 1994.
 • GADEA, Ferran: "La vida breu", pròleg a 'Salvat-Papasseit avantguardista. Manifestos, cal·ligrames i altres poemes. Barcelona: Pirene, 1994.
 • GADEA, Ferran: "La Gesta dels Estels de Joan Salvat-Papasseit", dins Lectures de COU 1998-1999. Barcelona: La Magrana, 1998.
 • GARCÉS, Tomàs: "La vida i l'obra de Salvat-Papasseit", dins Paisatges i lectures. Barcelona: Llibreria Catalana, 1926, p. 127-138 / Prosa completa, 2. Barcelona: Columna, 1991, p. 73-80.
 • GARCÉS, Tomàs: "Esbós biogràfic", dins Salvat-Papasseit: Poesies. Barcelona: Ariel, 1962, 1a ed. completa.
 • GAVALDÀ, J.: Pròleg-estudi a L'irradiador del port i les gavines de Joan Salvat-Papasseit. Barcelona: Empúries, 1987.
 • JANÉS I OLIVÉ, Josep: Pròleg-estudi i edició de les Poesies de Joan Salvat-Papasseit. Barcelona: Rosa del Vents, 1938.
 • JUNOY, Josep M. Pròleg-estudi a la tria de 'Poesies de J.S-P' feta per Tomàs Garcés. Barcelona:Edicions Lira, 1923.
 • KEOWN, D.; Owen, T.: "Estudi introductori en llengua anglesa a Selected Poems. Joan Salvat-Papasseit". Oxford: The Anglo-Catalan Society, 1982.
 • LÓPEZ-PICÓ, Josep M.: "Joan Salvat-Papasseit, Déu vos guard", dins A mig aire del temps. Barcelona: [s. n.], 1933 (Imp. Altès), p. 57-69
 • MAS LÓPEZ, Jordi: "L’haiku, forma clau en la poesia de Joan Salvat-Papasseit", Quaderns. Revista de traducció, núm. 11, 2004, p. 175-185. [Vegeu-lo]
 • MIRALLES, Carles: "Per a una lectura de Salvat-Papasseit", Reduccions, núm. 17, setembre de 1982, p. 49 i seg. / Eulàlia. Estudis i notes de literatura catalana. Barcelona: Edicions del Mall, 1986, p. 139-168.
 • MOLAS, Joaquim: "Joan Salvat-Papasseit i el Regeneracionisme", dins Lectures crítiques. Barcelona: Edicions 62, 1975, p. 100-104.
 • MOLAS, Joaquim: Pròleg a Joan Salvat Papasseit. Poesies. Barcelona: Ariel, 1978.
 • MOLAS, Joaquim: Pròleg-estudi dins Joan Salvat-Papasseit: El poema de la rosa als llavis. Barcelona: Ariel, 1981.
 • MOLAS, Joaquim: "Joan Salvat-Papasseit: ruptura i evolució", dins La Literatura Catalana d'Avantguarda. 1916-1938. Barcelona: Antoni Bosch editor, 1983, p. 43-48.
 • MOLAS, Joaquim: "Els moviments d'avantguarda: Joan Salvat Papasseit", p. 328-377 i "Joan Salvat-Papasseit", p. 343-360, dins M. de Riquer, A. Comas i J. Molas: Història de la literatura catalana, vol. IX. Barcelona: Ariel, 1985.
 • NADAL, M.: "J. Salvat-Papasseit. El poema de la rosa als llavis", dins Comentaris de literatura catalana de COU 1988-1989. Barcelona: Columna, 1988, p. 59-68.
 • OLLER, Dolors: "La poesia de Salvat-Papasseit", dins La construcció del sentit. Barcelona: Empúries, 1986, p. 168-176.
 • PLA, Josep: "El poeta Joan Salvat-Papasseit", dins Homenots. Quarta Sèrie. Barcelona: Selecta, 1959, p. 45-86 / Destino, 1975, p. 319-357 / Obra completa, vol. 29. Barcelona: Destino, 1985, p. 319-357.
 • RODÓN, Francesc: Estudi i selecció de poemes d'Antologia poètica de Joan Salvat-Papasseit. L'Hospitalet de Llobregat: Ajuntament, 1984.
 • ROVIRA, Teresa: "Els nens de la meva escala", Serra d'Or, XVI, agost de 1974, p. 503-505.
 • SAGARRA, Josep Maria de: "Joan Salvat-Papasseit", dins Cafè, copa i puro. Barcelona: Catalònia, 1929, p. 207-210 / Editorial A. C., 1965 / Edicions 62, 1987. [Vegeu-lo.]
 • SAMBLANCAT, Àngel: Pròleg i estudi a Humo de fábrica. Selecció d'articles político-socials. Barcelona: Galerias Layetanas, 1918 / José Batlló editor, 1977.
 • SULLÀ, Enric: "Sobre l'art del vers a El poema de la rosa als llavis", Serra d'Or, XVI, agost de 1974, p. 495-498.
 • TEIXIDOR, Joan: "Joan Salvat-Papasseit", dins Cinc poetes. Barcelona: Destino, 1969, p. 51-89.
 • TRIADÚ, Joan: "Nova lectura de la poesia de Joan Salvat-Papasseit", Serra d'Or, XVI, agost de 1974, p. 495-498.
 • VALLVERDÚ, Francesc: "Sobre el pensament progressista català de la Restauració a la Dictadura: Almirall, Brossa, Alomar, Salvat-Papasseit", dins Problemes de llengua i literatura catalanes. Actes del II Col·loqui Internacional sobre Català. Amsterdam, 1970. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1976, p. 329-353.


 • --------------------