Joan
Salvat-Papasseit
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Revistes


  • Un Enemic del Poble. Full de subversió espiritual, 18 números. Barcelona, 1917-1919. [Edició facsímil, Barcelona: Leteradura, Col."Ready Mades", 1976]. [Vegeu-lo.]
  • Arc Voltaic, núm. 1: "Plasticitat del Vèrtic. Formes en emoció i evolució. Vibracionisme d'idees. Poemes en Ondes Hertzianes". Barcelona, 1918. [Edició de facsímil a Barcelona: Leteradura, 1976]. [Vegeu-lo.]
  • Proa, 2 números. Barcelona, 1921. [Edició facsímil, Barcelona: Leteradura, 1976.
  • Joan Salvat-Papasseit redactor en cap [edició facsímil d'Un Enemic del Poble, Arc Voltaic, Primer manifest català futurista i Proa'; inclou estudi preliminar de Ricard Mas]. Barcelona: Parsifal Edicions.

  • --------------------

    Portada de la revista Arc-voltaic.
    + ampliar