Joan
Salvat-Papasseit
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Articles


  • "Un pueblo, Portugal", Los Miserables, 1916.
  • "Glosas de un socialista", Sabadell Federal, 1916.
  • "La ploma d'Arista (o d'Aristarc)" [conjunt de cinc articles sobre l'avantguardisme], La Publicidad, 1921.
  • "Marianetti: 8 Ónimes i una bomba, novelĚla explosiva", Proa, 1921.
  • "L'home i el llibre. Les vint canšons de TomÓs GarcÚs", La Publicidad, 1923.


  • --------------------