Joan
Salvat-Papasseit
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Antologia

  • Alguns poemes
  • Concepte de poeta
  • Una naciˇn moral