Manuel
Sanchis Guarner
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra


Crítica literària o assaig

 • La llengua dels valencians. València: l'Estel, 1933.
 • Els poetes romàntics de Mallorca. Palma: Moll, 1950.
 • Gramàtica valenciana. València: Torre, 1950.
 • Els poetes insulars de postguerra. Palma: Moll, 1951.
 • Calendari de refranys. Barcelona: Barcino, 1951.
 • Els vents segons la cultura popular. Barcelona: Barcino, 1952.
 • Les barraques valencianes. Barcelona: Barcino, 1952.
 • València visigòtica. Assaig de síntesi. València: Torre, 1953.
 • Els parlars romànics anteriors a la reconquesta de València i Mallorca. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1955.
 • Els molins de vent a Mallorca. Barcelona: Barcino, 1955.
 • Els noms catalans de la cuereta (Motacilla alba). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1956.
 • El cant de la Sibil·la. Antiga cerimònia nadalenca. València: Institució d'Alfons el Magnànim, 1956.
 • L'Ideal Cavalleresc definit per Ramon Llull. Palma: Maioricensis Schola Lullistica, 1958.
 • Cançoneret valencià de Nadal. València: Torre, 1960.
 • Prehistoria i antiguitat, [amb Miquel Tarradell]. Dins Història del País Valencià, vol. 1. Barcelona: Edicions 62, 1961.
 • Els parlars romànics de València i Mallorca anteriors a la Reconquista. València: Institució d'Alfons el Magnànim, 1961.
 • Poetes universitaris valencians 1962. València: L'Estel, 1962.
 • Els moros valencians i el Cid: literatura, historisme i historicisme. València: Successor de Vives Mora, 1962.
 • Els pobles valencians parlen els uns dels altres. València: L'Estel / Eliseu Climent, 4 vol., 1963-1983.
 • Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII. València: L'Estel, 1963.
 • Els noms catalans de l'oronella: hirundo rustica. Madrid: Gredos, 1963.
 • Dos dominics coetanis en les antípodes literàries: Antoni Canals i Sant Vicent Ferrer. València: successor de Vives-Mora, 1966.
 • Contribució al nomenclàtor geogràfic del País Valencià. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1966.
 • Mentalitat i costums dels valencians quatrecentistes. València: Marí Montañana, 1968.
 • Les generacions literàries de la Renaixença Valenciana. València: Lo Rat Penat/Fermar, 1968.
 • Renaixença al País Valencià. Estudi per generacions. València: Tres i Quatre, 1968; Barcelona: Edicions 62, 1968.
 • La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia Urbana. València: Publicacions del Cercle de Belles Arts, 1972.
 • Per a una caracterització valenciana. València: Publicacions del Archivo Municipal de Valencia, 1972.
 • Estimem la nostra llengua [amb Josep Melià]. València: Gorg, 1973.
 • Les Trobes en lahors de la Verge Maria. València: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de València, 1974.
 • Jaume I, el Conqueridor. Barcelona: Barcino, 1976.
 • València, els seus grans gravadors i la gran aventura d'Ernest Furió. València: Vicent Garcia Editors, 1977.
 • El sector progressista de la Renaixença Valenciana. València: Universitat de València, 1978.
 • La processó valenciana del Corpus. València: Vicent Garcia Editors, 1978.
 • Aproximació a la història de la llengua catalana. Creixença i esplendor. Barcelona: Salvat, vol. 1, 1980.
 • Els inicis del teatre valencià modern 1845-1874. València: Institut de Filologia Valenciana, 1980.
 • De la terra i la gent del país teu. Crestomatia de prosistes valencians moderns (1900-1981). València: Fundació Birlanga-Fuster, 1985. (A cura d'Antoni Ferrando).
 • En defensa de la llengua. Alzira: Fund. Bromera, 2007.

 • En castellà
 • En francès • Obres traduïdes

 • Valencian, a regional variety of Catalan Berkeley: University of California Press, 1952. [A l'anglès]
 • La ciudad de Valencia: síntesis de historia y geografía urbana [La ciutat de València]. València: Generalitat valenciana, 1999. (Trad. Roc Filalla, al castellà) • Obres completes

 • Per a una caracterització valenciana. València: Tres i Quatre, vol. 1, 1976.
 • Els pobles valencians parlen els uns dels altres I. València: Tres i Quatre, vol. 2, 1982.
 • Els pobles valencians parlen els uns dels altres II. València: Tres i Quatre, vol. 3, 1982.
 • Els pobles valencians parlen els uns dels altres III. València: Tres i Quatre, vol. 4, 1982.
 • Els pobles valencians parlen els uns dels altres IV. València: Tres i Quatre, vol. 5, 1983.
 • Teatre i Festa I. De Nadal a Falles. València: Tres i Quatre, vol. 6, 1987. (Edició i pròleg d'Alfons Llorens)
 • La ciutat de València: geografia, història i art del País Valencià. València: Tres i Quatre, vol. 1, 2007. (Nova Obra Completa).
 • El Regne de València. València: Tres i Quatre, vol. 2, 2009. (Nova Obra Completa). • Altres

 • Joan Fuster, correspondència. València: Tres i Quatre, vol. 4, 2000. (Epistolari).
 • Lletres de la resistència (1939-1981). València: Afers, 2005. (Epistolari).
 • Epistolari Joan Coromines & Manuel Sanchis Guarner. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2006. (Epistolari).

 • Col·laboracions (Sel·lecció) • Estudis sobre l'autor/autora

 • Estudis
 • Articles (Selecció)


 • --------------------

  Coberta de la primera edició de La llengua dels valencians, del 1933.
  + ampliar


  Coberta de la primera edició de la Gramàtica valenciana, del 1950.
  + ampliar


  Coberta de la primera edició d'Els pobles valencians parlen els uns dels altres, vol. 1, del 1963.
  + ampliar


  Coberta de la primera edició de La ciutat de València, publicada pel Cercle de Belles Arts l'any 1972.


  Coberta de l'epistolari Lletres de resistència (1939-1981), del 2005.
  + ampliar


  Coberta d'El Regne de València, segon volum de la nova Obra Completa, del 2009.