Isabel-Clara Simó
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Obres inèdites estrenades


  • Dona i Catalunya [representada a l'Institut Francès el 1982].
  • Dones [representada amb el títol Mite-les, Barcelona: Teatre Regina, 1999].


  • --------------------