Isabel-Clara Simó
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Estudis


  • ARITZETA, Margarida: Isabel-Clara Simó. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, 2014. [Descarrega la publicació]


  • --------------------