Ramon Solsona
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Comentaris d'obra

  • 1. Figures de calidoscopi
  • 2. Les hores detingudes
  • 3. DG
  • 4. No tornarem mai més
  • 5. Cementiri de butxaca
  • 6. L'home de la maleta