Llorenç Villalonga
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Antologia

  • 1. Català [Fragment de Bearn]
  • 2. Anglès [Fragment from Bearn]
  • 3. Alemany [Fragment aus Bearn]
  • El Misantrop
  • Mort de dama