Bases del XVIII Premi Aurora Díaz-Plaja

[DESCARREGA LES BASES EN PDF]

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana convoca el XVIII Premi «Aurora Díaz-Plaja» amb la finalitat de promoure la difusió de la literatura catalana per a infants i joves. El premi és honorífic.

MODALITAT:
Poden optar a aquest premi tots els articles d’anàlisi, estudis o investigacions publicats en qualsevol llengua, durant l’any 2018, en un mitjà de difusió general o especialitzat, que tractin sobre aspectes de la literatura infantil i juvenil catalana. Comprèn estudis sobre autors, obres, moviments, èpoques...

EXTENSIÓ DELS ARTICLES:
De 4 a 10 pàgines aproximadament.

PRESENTACIÓ:
Els treballs es presentaran en un sol original o la fotocòpia de la publicació on es vegi la capçalera i la data de l’edició. Si es tracta d’una publicació digital, s’hi afegirà una còpia en paper i l’adreça de connexió a Internet. El jurat també pot tenir en consideració treballs que no s'hagin presentat expressament al premi.

JURAT:
Estarà format per tres persones especialitzades en literatura infantil i juvenil catalana.

TERMINI D'ADMISSIÓ:
Fins al 31 de desembre de 2018.

TRAMESA:
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Canuda, 6, 5è pis (Ateneu Barcelonès). 08002 Barcelona.

VEREDICTE:
La data d'atorgament s'anunciarà a la pàgina web de l'AELC [www.escriptors.cat].

OBSERVACIONS:
L’article guanyador, previ el permís corresponent de l’autor i de l’editorial de la publicació on hagi aparegut, serà incorporat al web de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana [www.escriptors.cat].

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana resoldrà les circumstàncies no previstes en aquestes bases.

Barcelona, octubre de 2018


Cronologia i treballs premiats amb el Premi Aurora Díaz-Plaja.

Convoca: AELC.

Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.