La literatura catalana a l'ensenyament secundari. Un procés de degradació, amb propostes per aturar-lo

Aulet, Jaume; Martí i Bertran, Pere
Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya,( núm. 127 ), p. 100-118. febrer del 2007
 

Ja fa temps que en el món educatiu –i també en bona mesura en els mitjans de comunicació– hi ha un debat obert sobre el paper de la literatura catalana a l’ensenyament secundari. És un fet evident i palpable que en els darrers anys la literatura ha anat perdent pes en el currículum dels estudiants de secundària, amb tot el que això comporta tant en la seva formació personal com en el pols cultural del país.

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, a la vista de la situació, ha encarregat un dictamen per a una anàlisi aprofundida del tema. Els responsables de redactar-lo hem estat Jaume Aulet (professor del departament de Filologia Catalana de la UAB) i Pere Martí i Bertran (catedràtic de llengua i literatura de l’IES Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès).

El nostre treball ha consistit, bàsicament, a analitzar quin és el marc legal vigent i fins a quin punt la pràctica quotidiana es desajusta respecte a aquest marc, cosa que fa que la literatura en surti especialment perjudicada (a l'ESO, al Batxillerat i a les Provés d'Accés a la Universitat). A partir d'aquí detectem quins ens sembla que són els principals problemes i formulem unes quantes propostes de millora.

Si voleu us podeu baixar el resum d'aquest treball en format PDF (259 Kb.)